หน้าแรก > ข่าวศาลเจ้า > ทำพิธีเปลี่ยนกระถางธูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
พุธ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

ทำพิธีเปลี่ยนกระถางธูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี


เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 2552 ได้มีพิธีเปลี่ยนกระถางธูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ที่อนุเสาวรีย์พระยารัษ

ฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี โดยมี นายก ชาลี กางอิ่ม เป็นประธานในพิธี... จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

    อัจฉรา รายงาน  ธีรมน
ถ่ายภาพ ...จำนวนคนอ่าน : 2033


ข่าวศาลเจ้า 5 อันดับล่าสุด

      ศาลเจ้ากวนอิมจัดพิธีลงฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม 30 มิ.ย. 2554
      พระโพธิสัตว์กวนอิม สูง 7.99 เมตร สร้างเสร็จแล้วจากประเทศจีน 30 มิ.ย. 2554
      อัพเดทข่าวสารใหม่สำหรับเว็บไซต์กวนอิมเก็ง 28 มิ.ย. 2554
      ทำพิธีเปลี่ยนกระถางธูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 24 ก.พ. 2553
      คณะกรรมการศาลเจ้ากวนอิมเก็งขอเรียนเชิญเปิดองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 24 ก.พ. 2553
ข่าวกิจกรรมศาลเจ้ากวนอิมเก็ง
30 มิ.ย. 2557
ที่ตรัง พิธีวางศิลาฤกษ์ฐานแปดทิศรอบองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
หม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ เสด็จวางศิลาฤกษ์ฐานแปดทิศรอบองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
30 มิ.ย. 2554
ศาลเจ้ากวนอิมจัดพิธีลงฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
ศาลเจ้ากวนอิมจัดพิธีลงฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางหนำไฮ้กวนอิมถือธรรมจักร และประทานพร
30 มิ.ย. 2554
พระโพธิสัตว์กวนอิม สูง 7.99 เมตร สร้างเสร็จแล้วจากประเทศจีน
โดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากคณะกรรมการ และลูกหลานชาวจังหวัดตรัง และกรุงเทพ พ่อค้าประชาชน ร่วมกันจัดสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิม ด้วยองค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลเจ้ากวนอิมมีบัญชาให้ลูกหลานและผู้มีจิตรศรัทธา ได้ร่วมกันจัดสร้างพระรูปเหมือน
ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง เลขที่ 51/1 ควนขนุน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 โทร. 075-210907
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญิติคุ้มครองลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 หากมีข้อแนะนำให้ท่านแจ้ง ติดต่อผู้ดูแลระบบ